Hàm trait_exists trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm trait_exists() trong PHP có nhiệm vụ kiểm tra một trait có tồn tại không. Trait là một điều gì đó rất đặc biệt mà chỉ có trong PHP. Đương nhiên đi kèm trait là các hàm phụ trợ hỗ trợ cho nó và trait_exists là một hàm như vậy.

Cú pháp

Cú pháp hàm trait_exists() trong PHP như sau:

trait_exists ( string $traitname [, bool $autoload ] ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $traitname là tên trait cần kiểm tra
 • $autoload là nếu không tồn tại có __autoload không.

Giá trị trả về

Hàm này trả về TRUE nếu trait tồn tại và FALSE nếu không tồn tại.

Ví dụ minh họa

<?php
trait World {

    private static $instance;
    protected $tmp;

    public static function World()
    {
        self::$instance = new static();
        self::$instance->tmp get_called_class().' '.__TRAIT__;
        return self::$instance;
    }

}

if ( trait_exists'World' ) ) {
   
    class Hello {
        use World;

        public function text$str )
        {
            return $this->tmp.$str;
        }
    }

}

echo Hello::World()->text('!!!'); // Hello World!!!

Các hàm liên quan

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm trait_exists() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com      

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm