Hàm shuffle trong PHP là gì ?

20/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm shuffle() hàm này có nhiệm vụ làm xáo trộn một mảng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm shuffle() trong PHP như sau:

shuffle ( array &$array ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm shuffle() sẽ trả về giá trị TRUE nếu thành công và FALSE nếu hàm thất bại.

Ví dụ minh họa

<?php
$numbers = range(1, 20);
shuffle($numbers);
foreach ($numbers as $number) {
    echo "$number ";
}
?>
19 18 15 4 11 20 2 3 1 5 6 16 12 13 8 9 10 14 17 7

Ứng dụng

Nếu bạn muốn xáo trộn một mảng nhưng vẫn muốn giữ nguyên lại KEY và VALUE, bạn có thể thử giải pháp sau.
<?php
  function shuffle_assoc(&$array) {
    $keys = array_keys($array); // Lấy toàn bộ KEY của $array

    shuffle($keys); // Xóa trộn toàn bộ danh sách KEY

    foreach($keys as $key) {
      $new[$key] = $array[$key]; // Dùng foreach để gán KEY đã bị xáo trộn = giá trị của $array gốc
    }

    $array = $new; //Gán cho $mảng ban đầu bằng $mảng đã xáo trộn

    return true;
  }
  $array = [3,4,5,2,4,5,23,23];
?>

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm shuffle () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm