Hàm is_object trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm is_object() trong php là hàm kiểm tra biến đã cho có phải là một đối tượng hay không.Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp : 

Cú pháp hàm is_object() trong PHP như sau:

is_object( $var );

Trong đó: 

 • $var là biến cần kiểm tra được truyền vào.

Giá trị trả về: Hàm trả về TRUE nếu biến truyền vào là một đối tượng, hàm trả về FALSE nếu biến không phải là đối tượng.

Ví dụ: 

Ví dụ 1: đây là ví dụ cở bản giú bạn hiểu được cách sử dụng hàm

<?php
class schools {
  public $student1;
  public $student2;
  public $student3;
}
$obj = new schools();
if(is_object($obj)) { 
  echo "Object"; 
} 
else { 
  echo "Not Object"; 
}

//Kết quả trả về khi chạy hàm: Object

Ví dụ 2: Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang php.net.

<?php
// Déclare une simple fonction pour retourner un tableau
// de notre objet
function get_students($obj)
{
  if (!is_object($obj)) {
    return false;
  }

  return $obj->students;
}

// Déclare une nouvelle instance et 
// la remplit
$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle', 'Ross', 'Felipe');

var_dump(get_students(null));
var_dump(get_students($obj));;
?>

Kết quả:

bool(false)

array(3) {
 [0]=>
 string(5) "Kalle"
 [1]=>
 string(4) "Ross"
 [2]=>
 string(6) "Felipe"
}

Trong ví dụ trên nếu biến truyền vào để kiểm tra là rỗng hoặc null thì hàm sẽ trả về FALSE.

Hàm liên quan:

 • is_bool() là hàm kiểm tra một biến có phải là boolean hay không.
 • is_int() là hàm kiểm tra một biến có phải là số nguyên hay không.
 • is_float() là hàm kiểm tra một biến có phải là dạng float hay không.
 • is_string() là hàm kiểm tra một biến có phải là chuỗi hay không.
 • is_array() là hàm kiểm tra một biến có phải là mảng hay không.

Trong PHP có nhiều hàm dùng để kiểm tra chuỗi, mảng, đối tượng khác nữa các bạn có thể tham khảo thêm trên trang của mình.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm is_object() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm