Hàm interface_exists() trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm interface_exists() trong PHP có nhiệm vụ kiểm tra một interface có tồn tại hay không. Hàm này có thể hiểu tương tự như các hàm class_exists, hay trait_exists…

Cú pháp

Cú pháp hàm interface_exists() trong PHP như sau:

interface_exists ( string $interface_name [, bool $autoload = TRUE ] ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $interface_name là tên interface cần kiểm tra.
 • $autoload autoload khi interface khi interface không tồn tại.

Giá trị trả về

Hàm này trả về TRUE nếu $interface_name tồn tại và FALSE và không tồn tại.

Ví dụ minh họa

<?php
// Kiểm tra một interface tồn tại trước khi sử dụng
if (interface_exists('MyInterface')) {
    class MyClass implements MyInterface
    {
        // Code
    }
}

?>

Ứng dụng

Sử dụng một phương thức khác tương tự interface_exists() để kiểm tra interface

<?php

interface A_Interface {}
class A implements A_Interface {}

$reflectionA = new ReflectionClass('A');
var_dump(
  $reflectionA->implementsInterface('A_Interface')
);

bool(true)
?>

Khi sử dụng với interface_exists() kết hợp cùng namespace, bạn cần khai báo rõ ràng cả tên namespace như vậy hàm mới có thể hoạt động chính xác.

<?php
$foo instanceof MyInterface
?>

<?php
interface_exists(__NAMESPACE__ . '\MyInterface', false);
?>

Các hàm liên quan

 • get_declared_interfaces() – Lấy tên tất cả các interface.
 • class_implements() – Lấy interface đã implements của class được truyền vào.
 • class_exists() – Kiểm tra xem một Class có tồn tại hay không.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm interface_exists() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com          

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm