Hàm function_exists() trong PHP

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm function_exists() trong PHP là hàm được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của một hàm. Hàm tương thích với các phiên bản (PHP 4, PHP 5, PHP 7).

Cú pháp.

function_exists('functionName');

Trong đó:

functionName Là tên của hàm bạn muốn kiểm tra.

Kết quả hàm:

Hàm sẽ trả về giá trị TRUE nếu hàm đã tồn tại, ngược lại hàm trả về giá trị FALSE nếu hàm chưa tồn tại.

Ví dụ.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm function_exists() kiểm tra sự tồn tại của hàm loopNumber() 

<?php
function loopNumber($number = 0)
{
  for ($i = 0; $i <= $number; $i++) {
    echo $i;
  }
}

var_dump(function_exists('loopNumber'));

//Output: bool(true) hàm đã tồn tại

Hàm trên sẽ kiểm tra sự tồn tại của hàm loopNumber(), nếu hàm loopNumber() đã tồn tại thì hàm function_exists() sẽ trả về kết quả là TRUE, nếu không tồn tại hàm loopNumber() thì kết quả trả về của hàm function_exists() sẽ là FALSE.

Hàm liên quan. 

method_exists() Hàm kiểm tra xem phương thức lớp có tồn tại hay không.

is_callable() Xác minh rằng nội dung của biến có thể được gọi là hàm.

get_defined_functions() Trả về một mảng của tất cả các hàm được xác định.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết  các hàm trên trang php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm function_exists() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm