Hàm fputs() trong PHP.

29/07/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

Cú pháp.

Cú pháp:

fputs( $handle, $string, $lenght);

Trong đó.

 • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
 • $string là nội dung muốn ghi.
 • Hàm sẽ kết thúc nếu đã ghi đủ $lenght byte vào $handle.

Giá trị trả về.

 • Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ.

Ví dụ # 1 Sử dụng fpassthru () với các tệp nhị phân

code:

file_put_contents('test.txt', 'codetutam.com');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";
echo "số kí tự đã ghi là: " . fputs($fp, "examples") ."<br />";
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";

Kết quả:

codetutam.com
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Hàm liên quan.

 • fwrite () – ghi dữ liệu vào file dạng Binary-safe.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm fputs() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm