Hàm fileinode() trong PHP.

23/07/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm fileinode() sẽ lấy giá trị inode của file được truyền vào.

Cú pháp.

Cú pháp:

fileinode ( string $filename ) : int

Trong đó.

 • $filename là đường dẫn tới file.

Giá trị trả về.

 • Hàm sẽ trả về inode number của file truyền vào nếu thực hiện thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Errors/Exceptions.

 • Khi thất bại một lỗi mức độ E_WARNING được được hiện ra.

Ví dụ.

ví dụ 1 sử dụng đơn giản

code:

<?php
$filename = 'index.php';
if (getmyinode() == fileinode($filename)) {
    echo 'Bạn đang kiểm tra tập tin hiện tại.';
}
?>

Ghi chú.

 • Lưu ý: Kết quả của chức năng này được lưu trữ. Xem  clearstatcache()  để biết thêm chi tiết.
 • Kể từ phiên bản PHP 5.0.0, chức năng này cũng có thể được sử dụng với một số trình bao bọc URL. Tham khảo các Supported Protocols and Wrappers  để xác định nhóm chức năng hỗ trợ stat() nào.

Hàm liên quan.

 • getmyinode() – Lấy mã của tập lệnh hiện tại
 • stat() – Cung cấp thông tin về một tập tin
 • filectime() lấy thời gian thay đổi inode của file.

Thông tin thêm.

 • Như tài liệu trong https://www.php.net/manual/en/feft.stat.php#refsect1-feft.stat-returnvalues: > Trên Windows, kể từ PHP 7.4.0, đây là mã định danh được liên kết với tệp, là số nguyên không dấu 64 bit, do đó có thể bị tràn. Trước đây, nó luôn là 0. Dường như fileinode chia sẻ cùng một triển khai cơ bản.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm fileinode() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm