Hàm each trong PHP là gì ?

19/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm each () trong PHP có nhiệm vụ trả về KEYVALUE của mảng truyền vào.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm each () trong PHP như sau:

each ( array &$array ) : array

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm each()  sẽ trả về một mảng gồm 4 phần tử trong đó có VALUE,KEY,INDEX của phần tử hiện tại.

Ví dụ minh họa

<?php
$foo = array('a'=>"bob", "fred", "jussi", "jouni", "egon", "marliese");
$bar = each($foo);
print_r($bar);
?>
Array
(
  [1] => bob
  [value] => bob
  [0] => a
  [key] => a
)

Thông thường hàm each() hay được đi cùng list() để duyệt qua một mảng

<?php
$fruit = array('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => 'cranberry');

reset($fruit);
while (list($key, $val) = each($fruit)) {
  echo "$key => $val\n";
}
?>

// Và kết quả trả về tương ứng sẽ là
a => apple
b => banana
c => cranberry

Lưu ý: Khi sử dụng hàm each(), hàm này có thể nhận các đối số là các đối tượng, nhưng có thể sẽ trả về kết quả bị sai, do đó khi thao tác với các Object, nên hạn chế sử dụng each().

Ứng dụng

//Nếu bạn không muốn phải sử dụng hàm reset() để reset lại con trỏ trong mảng hãy sử dụng foreach thay vì while,list hay each
<?php
$arr = array('foo''bar');
foreach ($arr as $value) {
    echo "The value is $value.";
}
$arr = array('key' => 'value''foo' => 'bar');
foreach ($arr as $key => $value) {
    echo "Key: $key, value: $value";
}

Các hàm liên quan

 • Hàm keys() lấy KEY từ một phần tử.
 • Hàm list() gán các biến thành một mảng.
 • Hàm current() lấy phần tử hiện tại của mảng.
 • Hàm reset() đặt con trỏ trở lại phần tử đầu tiên trong mảng.
 • Hàm next() đưa con trỏ tới INDEX tiếp theo trong mảng.
 • Hàm prev() đưa con trỏ lùi về trước 1 trong mảng.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm each() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm