Hàm current trong PHP là gì ?

28/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm current () trong PHP có nhiệm vụ lấy ra phần tử theo con trỏ hiện tại trong mảng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm current() trong PHP như sau:

current ( array $array ) : mixed

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm current () sẽ trả về giá trị của phần tử hiện tại trong mảng theo con trỏ hiện hành, trong trường hợp mảng dữ liệu rỗng thì sẽ trả về FALSE.

Ví dụ minh họa

<?php
$transport = array('foot', 'bike', 'car', 'plane');
$mode = current($transport); // $mode = 'foot';
$mode = next($transport);  // $mode = 'bike';
$mode = current($transport); // $mode = 'bike';
$mode = prev($transport);  // $mode = 'foot';
$mode = end($transport);   // $mode = 'plane';
$mode = current($transport); // $mode = 'plane';

$arr = array();
var_dump(current($arr)); // bool(false)

$arr = array(array());
var_dump(current($arr)); // array(0) { }
?>

Ứng dụng

Trong trường hợp hợp bạn muốn tìm kiếm một giá trị phù hợp và xóa nó khỏi mảng, nhưng vẫn muốn chương trình đưa con trỏ về ban đầu, bạn có thể sử dụng cách sau

<?php
$prices = array(
    => '1300990',
    => '500',
    => '600'
);
foreach($prices as $key => $price){
    if($price 1000){
        unset($prices[$key]);
    }
}

var_dump(current($prices)); // bool(false)
?>
<?php
$prices = array(
    => '1300990',
    => '500',
    => '600'
);
foreach($prices as $key => $price){
    if($price 1000){
        unset($prices[$key]);
    }
}
reset($prices);
var_dump(current($prices)); // string(7) "1300990"
?>

Các hàm liên quan

 • Hàm end() trả về phần tử theo con trỏ hiện tại trong mảng.
 • Hàm each() trả về KEYVALUE của mảng, và tiến đến cuối mảng theo con trỏ.
 • Hàm prev() đưa con trỏ lùi về trước 1.
 • Hàm reset() reset lại con trỏ của một mảng.
 • Hàm next() đưa con trỏ tiến thêm 1.
 • Hàm array_key_last() lấy KEY của phần tử cuối cùng trong mảng.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm current () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm