Hàm curl_error() trong PHP

19/09/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

curl_error() – Trả về một chuỗi có chứa lỗi cuối cùng cho phiên hiện tại

Cú pháp.

Cú pháp:

curl_error ( resource $ch ) : string

Trong đó:

$ch Một xử lý cURL được trả về bởi curl_init ()

Giá trị trả về:

Trả về thông báo lỗi hoặc ” (chuỗi trống) nếu không có lỗi xảy ra.

Ví dụ.

code:

<?php
// Tạo một tay cầm cuộn tròn đến một vị trí không tồn tại
$ch = curl_init('http://404.php.net/');

// Execute
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_exec($ch);

// Kiểm tra xem có lỗi nào xảy ra không
if(curl_errno($ch))
{
    echo 'Curl error: ' . curl_error($ch);
}

// Close handle
curl_close($ch);
?>

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

 • Nếu bạn muốn tìm nạp thông báo lỗi, hãy đảm bảo rằng bạn tìm nạp nó trước khi đóng phiên cURL hiện tại, nếu không thông báo lỗi sẽ được đặt lại thành một chuỗi trống.
 • Để phản hồi 404 thực sự kích hoạt lỗi vì ví dụ này dường như đang cố gắng chứng minh, nên đặt tùy chọn sau:
  curl_setopt($ch,CURLOPT_FAILONERROR,true);

  As per http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html
  CURLE_HTTP_RETURNED_ERROR (22) Điều này được trả về nếu CURLOPT_FAILONERROR được đặt TRUE và máy chủ HTTP trả về mã lỗi> = 400. (Mã lỗi này trước đây được gọi là CURLE_HTTP_NOT_FOUND.)

 • curl_error không phải là đại diện dạng văn bản của curl_errno. Đó là một lỗi thực sự * thông báo *. Nếu bạn muốn biểu thị lỗi * mã * bằng văn bản, hãy tìm curl_strerror.

Các bạn bấm đây  php.net.  để xem chi tiết hơn

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm curl_error() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Nguyễn Quang Anh

   Bình luận: