Hàm curl_copy_handle() trong CURL PHP

17/09/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

curl_copy_handle – Sao chép một cURL handle cùng với tất cả các tùy chọn của nó.

Cú pháp.

Cú pháp:

curl_copy_handle ( resource $ch ) : resource

Trong đó:

$ch Một xử lý cURL được trả về bởi curl_init ()

Giá trị trả về:

Trả về một xử lý cURL mới.

Ví dụ.

code:

<?php
// tạo một tài nguyên cURL mới
$ch = curl_init();

// đặt URL và các tùy chọn thích hợp khác
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

// copy the handle
$ch2 = curl_copy_handle($ch);

// lấy URL (http://www.example.com/) và chuyển nó vào trình duyệt
curl_exec($ch2);

// đóng tài nguyên cURL và giải phóng tài nguyên hệ thống
curl_close($ch2);
curl_close($ch);
?>

Thông tin thêm.

 • Có một số lỗi curl  bên trong (CURLE_FAILED_INIT) khi bạn đang cố gắng sử dụng curl handle vừa được sao chép trong curl_multi_add_handle (). Tôi đã kiểm tra cùng một mã PHP có vấn đề nhưng có chút khác biệt: thay vì tạo bản sao của curl, tôi đã sử dụng bản gốc (mẫu). Như tôi mong đợi mã hoạt động mà không có bất kỳ lỗi nào. Tôi nghĩ rằng curl_multi_ * cùng với curl_copy_handle () vẫn còn nguyên và cần một số cải tiến.
 • Bạn có thể lấy đoạn code dưới đây là một đoạn code mẫu.

  <?php
  $ch = array();
  $ch[0] = curl_init();
  curl_setopt($ch[0], CURLOPT_URL, 'http://beengo.net/');
  curl_setopt($ch[0], CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($ch[0], CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch[0], CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($ch[0], CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
  
  $ch[1] = curl_copy_handle($ch[0]);
  curl_setopt($ch[1], CURLOPT_URL, 'http://beengo.net/cells/list');
  
  $ch[2] = curl_copy_handle($ch[0]);
  curl_setopt($ch[2], CURLOPT_URL, 'http://beengo.net/cells/list?q=travel');
  
  /* And so on, when you need to get number of pages with same parameters... */
  
  ?

Các bạn bấm đây  php.net.  để xem chi tiết hơn

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm curl_copy_handle() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm