Hàm array_unshirt trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_unshirt() trong PHP có nhiệm vụ thêm một hoặc nhiều phần tử vào một mảng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array_unshirt() trong PHP như sau:

array_unshift ( array &$array [, mixed $... ] ) : int

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm array_unshirt() số phần tử thêm mới vào mảng đó.

Ví dụ minh họa

<?php
$queue = array("orange", "banana");
array_unshift($queue, "apple", "raspberry");
print_r($queue);
?>

Và kết quả trả về sẽ là

Array ( [0] => apple [1] => raspberry [2] => orange [3] => banana )

Ví dụ minh họa với hàm callback 3 tham số

<?php
$sweet = array('a' => 'Apfel', 'b' => 'Banane');
$fruits = array('süß' => $sweet, 'sauer' => 'Zitrone');

function test_print($item, $key, $info)
{
  echo "$key beinhaltet $item $info\n";
}

array_walk_recursive($fruits, 'test_print', ' ... Bio');
?>
a beinhaltet Apfel ... Bio
b beinhaltet Banane ... Bio
sauer beinhaltet Zitrone ... Bio

Ứng dụng

Bạn có thể sử dụng cách sau để mô phỏng lại hàm array_unshift().

<?php
$someArray=array(224=>'someword1', 228=>'someword2', 102=>'someword3', 544=>'someword3',95=>'someword4');

$someArray=array(100=>'Test Element 1 ',255=>'Test Element 2')+$someArray;
?>

Kết quả trả về

array(
100=>'Test Element 1 ',
255=>'Test Element 2'
224=>'someword1',
228=>'someword2',
102=>'someword3',
544=>'someword3',
95=>'someword4'
);

Các hàm liên quan

 • Hàm array_shift()
 • Hàm array_push().
 • Hàm array_pop() .

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array_unshirt() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Vũ Thức

   Bình luận: