Hàm array_unique trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Bạn đang làm việc với mảng trong PHP. Bạn đang cần loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng và chưa biết xử lý như thế nào? Ham array unique chính là điều bạn đang tìm kiếm.

Hàm array_unique() trong PHP có nhiệm vụ loại bỏ có giá trị trùng lặp trong một mảng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array_unique() trong PHP như sau:

array_unique ( array $array [, int $sort_flags = SORT_STRING ] ) : array

Tham số truyền vào 

 • $arraylà mảng được truyền vào.
 • $sort_flags là kiểu lọc dữ liệu

SORT_REGULAR so sánh thông thường, không thay đổi kiểu dữ liệu

SORT_NUMERIC so sánh các mục theo kiểu số

SORT_STRING so sánh các mục dạng chuỗi

SORT_LOCALE_STRING so sánh theo dạng chuỗi dựa vào ngôn ngữ vùng hiện tại.

Giá trị trả về

Hàm array_unique() trả về mảng sau khi lọc.

Ví dụ minh họa

<?php
$input = array("a" => "green", "red", "b" => "green", "blue", "red");
$result = array_unique($input);
print_r($result);
?>

Kết quả trả về

Array ( [a] => green [0] => red [1] => blue )

Ví dụ minh họa với nhiều kiểu dữ liệu

<?php
$input = array(4, "4", "3", 4, 3, "3");
$result = array_unique($input);
var_dump($result);
?>
array(2) {
 [0] => int(4)
 [2] => string(1) "3"
}

Ứng dụng

Bạn có thể sử dụng cách sau để kiểm tra giá trị trong một mảng có bị trùng lặp không.

<?php

function array_has_duplicates(array $array)
{
    $uniq = array_unique($array);
    return count($uniq) != count($array);
}

?>

Nếu bạn muốn loại bỏ các giá trị trùng lặp mà không cần giữ lại KEY ban đầu của mảng đó.

<?php

$array = array("hello", "fine", "good", "fine", "hello", "bye");

$get_sorted_unique_array = array_values(array_unique($array));

?>

Nếu bạn muốn loại bỏ các giá trị trùng lặp trong hai mảng giá trị khác nhau.

<?php

$data1 = file("data1.txt");
$data2 = file("data2.txt");

file_put_contents('unique.txt', implode('', array_unique(array_merge($data1,$data2))));
?>

Các hàm liên quan

 • Hàm array_count_values() để đếm số lượng phần tử trong mảng.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array_unique() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm