Hàm array_shift trong PHP là gì ?

19/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_shift () xóa một phần tử ở đầu mảng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array_shift () trong PHP như sau:

array_shift ( array &$array ) : mixed

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm array_shift sẽ trả về một mảng mới, đã xóa phần tử ở đầu mảng.

Nếu tham số truyền vào không phải là mảng thì sẽ trả về NULL.

Ví dụ minh họa

<?php
$stack = array("orange", "banana", "apple", "raspberry");
$fruit = array_shift($stack);
print_r($stack);
?>

// Và kết quả trả về

Array
(
  [0] => banana
  [1] => apple
  [2] => raspberry
)

Ứng dụng

$arr = [1=>5,90=>3,44=>6,12=>89,32=>3,123=>1,12312=>11,091034120=>8];
Nếu bạn muốn lấy phần tử đầu tiên của mảng và đồng thời đảo ngược vị trí của phần tử đó.
function array_rotate(&$arr)
{
 $elm = array_shift($arr);
 array_push($arr, $elm);
 return $elm;
}
$arrnew = array_rotate($arr);
var_dump($arrnew);
var_dump($arr);
// Và giá trị trả về sẽ là
int(5)
array(8) {
 [0]=>
 int(3)
 [1]=>
 int(6)
 [2]=>
 int(89)
 [3]=>
 int(3)
 [4]=>
 int(1)
 [5]=>
 int(11)
 [6]=>
 int(8)
 [7]=>
 int(5)
}

Hàm liên quan

 • Hàm array_unshirt chèn một số lượng phần tử vào đầu mảng
 • Hàm array_push là chèn một phần tử vào cuối mảng
 • Hàm array_pop xóa một phần tử khỏi cuối mảng

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array_shift () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm