Hàm array_search trong PHP là gì ?

19/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_search () trong PHP có nhiệm vụ tìm kiếm một giá trị trong một mảng và sẽ trả về KEY của giá trị đó nếu thành công.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array_search () trong PHP như sau:

array_search ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) : mixed

Tham số truyền vào 

 • $needle là giá trị cần tìm kiếm.
 • $haystack  là mảng cần tìm kiếm dữ liệu.
 • $strict có giá trị là TRUE hoặc FALSE, mặc định sẽ là FALSE, việc cài đặt tham số này là TRUE

Giá trị trả về

Hàm array_search sẽ trả về KEY của giá trị được tìm kiếm và không tìm thấy sẽ trả về FALSE.

Nếu giá trị được tìm kiếm xuất hiện nhiều lần trong mảng, hàm sẽ trả về KEY của giá trị đầu tiên phù hợp, trường hợp muốn trả về toàn bộ KEY phù hợp hãy kết hợp sử dung thêm hàm array_keys để lấy được kết quả phù hợp.

Cập nhật

Từ phiên bản PHP 5.3.0 hàm array_search sẽ trả về NULL nếu tham số truyền vào không hợp lệ.

 

Ví dụ minh họa

<?php
$array = array(0 => 'blue', 1 => 'red', 2 => 'green', 3 => 'red');

$key1 = array_search('green', $array);
$key2 = array_search('red', $array);
echo $key1;
echo $key2;
?>

// Và kết quả trả về sẽ là 
2
1

Ứng dụng

<?php

function varname($var){

  return (isset($var))? array_search($var, $GLOBALS) : false;

}

$boogie = 'tonight';

echo varname($boogie);

?>
Một cách đơn giản để lấy KEY của một phần tử phù hợp;

Hàm liên quan

 • Hàm array_keys trả về toàn bộ KEY của một mảng.
 • Hàm array_values trả về toàn bộ VALUE của một mảng.
 • Hàm array_key_exits để kiểm tra KEY có tồn tại trong 1 mảng
 • Hàm in_array để kiểm tra giá trị có tồn tại trong mảng.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array_search () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm