Hàm array_rand trong PHP là gì ?

14/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_rand trong PHP có nhiệm vụ ngẫu nhiên lấy ra số phần tử trong mảng. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_rand trong PHP

array_rand ( array $array [, int $num = 1 ] ) : mixed

Hàm array_rand có giá trị truyền vào là một mảng $array và tham số $num là số phần tử ngẫu nhiên muốn lấy. Hàm này trả về một mảng chứa các phần tử ngẫu nhiên.

<?php
$input = array("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
$rand_keys = array_rand($input, 2);
echo $input[$rand_keys[0]] . "\n";
echo $input[$rand_keys[1]] . "\n";
?>

Và kết quả trả về sẽ là

Trinity
Cypher

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_rand trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

    Xem thêm