Hàm array_push trong PHP là gì ?

14/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_push trong PHP có nhiệm vụ đẩy thêm một phần tử vào cuối mảng. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_push trong PHP

array_push ( array &$array [, mixed $... ] ) : int

Hàm array_push có các tham số 1 là $array, các tham số tiếp theo là lần lượt sẽ là các value bản ghi mới được thêm vào mảng.

Hướng dẫn sử dụng

<?php
$stack = array("orange", "banana");
array_push($stack, "apple", "raspberry");
print_r($stack);
?>

Và kết quả trả về sẽ là

Array
(
  [0] => orange
  [1] => banana
  [2] => apple
  [3] => raspberry
)

Ngoài việc sử dụng hàm array_push để thêm phần tử vào mảng thì chúng ta có thể thêm phần tử vào mảng thông qua chỉ số của mảng đó.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_push trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm