Hàm array_key_last trong PHP là gì ?

09/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_key_last trong PHP  có nhiệm vụ lấy ra KEY cuối cùng trong một mảng.Hàm này tương thích với PHP 7 trở lên.

array_key_last ( array $array ) : mixed

Hàm array_key_last có giá trị truyền vào là một mảng mảng,và giá trị trả về là KEY của phần tử cuối cùng trong mảng đó.

<?php 
$array = ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3]; 
$lastKey = array_key_last($array); 
var_dump($lastKey); 
?>

Và kết quả trả về sẽ là

string(1) "c"

Vì hàm này chỉ hỗ trợ cho PHP 7 trở lên. Vì vậy nếu muốn sử dụng hàm này ở các phiên bản thấp hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng thông qua các sau.

<?php
Trong ví dụ này, bạn có thể lựa chọn kiểu trả về với 1 trong 3 cách sau.
function array_key_last(array $array) {
  // 100000 iters: ~0.068 secs
  return key(array_slice($array, -1));
  // 100000 iters: ~0.070 secs
  return key(array_reverse($array));
  // 100000 iters: ~0.088 secs
  return array_keys($array)[count($array) - 1] ?? null;
}
?>

hoặc

if (! function_exists("array_key_last")) {
  function array_key_last($array) {
    if (!is_array($array) || empty($array)) {
      return NULL;
    }
    
    return array_keys($array)[count($array)-1];
  }
}

Bên cạnh đó trong PHP còn một hàm cũng có nhiệm tương tự. Khác là chỉ lấy KEY đầu tiên trong mảng là hàm array_key_first, nếu bạn quan tâm có thể tìm đọc ở bài viết Hàm array_key_first trong PHP là gì ?.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_key_last trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm