Hàm array_intersect_uassoc trong PHP là gì ?

12/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_intersect_uassoc trong PHP có nhiệm vụ lấy ra các phần tử ở mảng đầu tiên và xuất hiện ở toàn bộ các tham số còn lại, tương tự như hàm array_intersect_assoc nhưng có thêm callback . Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_intersect_uassoc trong PHP

array_intersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func ) : array

Hàm array_intersect_uassoc có giá trị truyền vào là n mảng, Trong đó mảng đầu tiên sẽ được so sánh với các mảng còn lại, đồng thời $key_compare_func là hàm callback mà bạn muốn gọi đến.Kết quả trả về sẽ là một mảng chứa những phần tử ở mảng đầu tiên mà có KEYVALUE tồn tại ở các bảng còn lại.

<?php
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "GREEN", "B" => "brown", "yellow", "red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1, $array2, "strcasecmp"));
?>

Trong ví dụ này có thể thấy trong mảng 1 và mảng đều có tồn tại KEY b VALUE BROWN ,  khi callback tới hàm strcasecmp sẽ so sánh giá trị KEY, bỏ qua trường hợp chữ IN HOA.

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [b] => brown
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_intersect_uassoc trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm