Hàm array_intersect_assoc trong PHP là gì ?

11/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_intersect_assoc trong PHP hàm này có nhiệm vụ tạo ra một mảng mới chưa các KEY và VALUE chỉ tồn tại ở mảng đầu tiên. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_intersect_assoc trong PHP

array_intersect_assoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] ) : array

Hàm array_intersect_assoc có giá trị truyền vào là n mảng, Trong đó mảng đầu tiên sẽ được so sánh với các mảng còn lại. Kết quả trả về sẽ là một mảng chưa phần tử có KEYVALUE tồn tại ở tất cả các mảng tồn tại. Hàm này có thể được coi là ngược lại với hàm array_diff_assoc.

<?php
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "b" => "yellow", "blue", "red");
$result_array = array_intersect_assoc($array1, $array2);
print_r($result_array);
?>

Trong ví dụ này giá trị BLUERED sẽ không được tính vì INDEX giữa 2 mảng là khác nhau.

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [a] => green
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_intersect_assoc trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm