Hàm array_fill trong PHP là gì ?

11/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_fill trong PHP hàm này có nhiệm vụ tạo ra một mảng mới có số lượng phần tử tương ứng khi truyền vào, và gán toàn bộ giá trị của phần tử trong mảng đó là VALUE được truyền vào.Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_fill trong PHP

array_fill ( int $start_index , int $num , mixed $value ) : array

Hàm array_fill có giá trị truyền vào là $start_index là số KEY bắt đầu, và $num là số phần tử muốn thêm, $value là giá trị của các phần tử trong mảng đó.

<?php
$a = array_fill(5, 6, 'banana');
$b = array_fill(-2, 4, 'pear');
print_r($a);
print_r($b);
?>

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [5] => banana
  [6] => banana
  [7] => banana
  [8] => banana
  [9] => banana
  [10] => banana
)
Array
(
  [-2] => pear
  [0] => pear
  [1] => pear
  [2] => pear
)

Một ví dụ về sử dụng array_fill để tạo mảng, theo đúng trình tự INDEX KEY

<?php
$b = array_fill(-2, 4, 'pear');//Thông thường bạn sẽ không muốn như thế này !!
$c = array_fill_keys(range(-2,1),'pear');// Sử dụng hàm range để INDEX của bạn đúng theo trình tự !!
print_r($b);
print_r($c);
?>
Array
(
  [-2] => pear
  [0] => pear
  [1] => pear
  [2] => pear
)
Array
(
  [-2] => pear
  [-1] => pear
  [0] => pear
  [1] => pear
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_fill trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm