Hàm array_diff_ukey trong PHP là gì ?

11/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_diff_ukey trong PHP có nhiệm vụ lấy ra những phần tử có KEY và VALUE mà chỉ xuất ở mảng đầu tiên mà không có ở các mảng sau, tương tự như hàm array_diff_key, nhưng sẽ có thêm callback.Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_diff_ukey trong PHP

array_diff_ukey ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func ) : array

Tham số $array1 sẽ được so sánh với các tham số còn lại.

Tham số $key_compare_func, đây là một hàm callback và sẽ trả về một số nguyên nhỏ hơn, bằng, hoặc lớn hơn 0 nếu tham số đầu tiên được xem như tương ứng là nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn tham số thứ hai.

Hàm này sẽ trả về một mảng mà KEY của mảng chỉ tồn tại ở $array1 và không tồn tại ở các array còn lại.

<?php
function key_compare_func($key1, $key2)
{
    if ($key1 == $key2)
        return 0;
    else if ($key1 > $key2)
        return 1;
    else
        return -1;
}

$array1 = array('blue'  => 1, 'red'  => 2, 'green'  => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'   => 8);

var_dump(array_diff_ukey($array1, $array2, 'key_compare_func'));
?>

Trong ví dụ này có thể thấy có 2 phần tử KEY trong mảng là REDPURPLE không tồn tại ở mảng còn lại.

Và kết quả trả về sẽ là

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_diff_ukey trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm