Hàm array_diff_key trong PHP là gì ?

11/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_diff_key trong PHP có nhiệm vụ lấy ra những phần tử có KEY và VALUE mà chỉ xuất ở mảng đầu tiên mà không có ở các mảng sau.Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_diff_key trong PHP

array_diff_assoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] ) : array

Hàm array_diff_key có giá trị truyền vào là n mảng, tức là bạn có thể truyền vào bao nhiêu mảng tùy thích, và giá trị trả về sẽ là một mảng chứa các KEY mà chỉ tồn tại ở mảng đầu tiên và không tồn tại ở các mảng sau.

<?php
$array1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'yellow' => 7, 'cyan' => 8);

var_dump(array_diff_key($array1, $array2));
?>

Và kết quả trả về sẽ là

array(3) {
 ["blue"]=>
 int(1)
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Ví dụ số số 2 trường hợp truyền thêm nhiều mảng khác

<?php
$array1 = array('blue' => 1, 'red'  => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'yellow' => 7, 'cyan' => 8);
$array3 = array('blue' => 6, 'yellow' => 7, 'mauve' => 8);

var_dump(array_diff_key($array1, $array2, $array3));
?>

Kết quả tương ứng sẽ là

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_diff_key trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm