Hàm array_count_values trong PHP là gì ?

08/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_count_values trong PHP có nhiệm vụ đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong mảng.Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7

Cú pháp hàm array_count_values trong PHP

array_count_values ( array $array ) : array

Hàm array_count_values() sẽ trả về một mảng với key chính là các giá trị của mảng và value chính là số lần xuất hiện trong mảng.

<?php
$array = array(1, "hello", 1, "world", "hello");
print_r(array_count_values($array));
?>

Và giá trị trả về là

Array
(
  [1] => 2
  [hello] => 2
  [world] => 1
)

Một ví dụ về ứng dụng của array_count_values()

Một ứng dụng đơn giản của array_count_values() trong việc tìm số lần xuất hiện của một giá trị trong mảng nhiều chiều :

<?php

$list = [
 ['id' => 1, 'userId' => 5],
 ['id' => 2, 'userId' => 5],
 ['id' => 3, 'userId' => 6],
];
$userId = 5;

echo array_count_values(array_column($list, 'userId'))[$userId]; // trả về: 2
?>

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_count_values() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm