Hàm array_combine() trong PHP

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm array_combine() trong php là hàm được sử dụng để tạo một mảng mới từ 2 mảng khác. Nói cách khác, hàm array_combine để kết hợp 2 mảng thành 1 mảng. Hàm tương thích với PHP 5 và PHP 7.

Cú pháp.

Cú pháp hàm array_combine() trong PHP:

array_combine ( array $keys , array $values );

Trong đó:

 • array $keys Là mảng keys được sử dụng là các key của mảng.
 • array $values Là mảng giá trị được sử dụng là các giá trị của mảng.

Giá trị trả về của hàm.

Hàm sẽ trả về một mảng tổ hợp mới sử dụng các giá trị từ mảng keys là các key và các giá trị từ mảng values là các value trong mảng.

Hàm trả về FALSE khi số phần tử trong mảng keys và trong mảng values là không cân bằng nhau hoặc là các mảng trống.

Ví dụ.

Ví dụ 1: Ví dụ sử dụng hàm array_combile() trong PHP:

<?php
$a = array('green', 'red', 'yellow');
$b = array('avocado', 'apple', 'banana');
$c = array_combine($a, $b);

print_r($c);
?>

Kết quả ví dụ trên:

Array
(
  [green] => avocado
  [red] => apple
  [yellow] => banana
)

Ví dụ 2: Nếu mảng keys có hai key trùng nhau thì key và value thứ 2 sẽ được ưu tiên:

<?php
$keys = array('a','a','b');
$values = array(1,2,3);
$result = array_combine($keys, $values);

print_r($result);
?>

Kết quả ví dụ trên

Array
(
  [a] => 2
  [b] => 3
)

Ví dụ 3: Nếu mảng keys hoặc mảng values rỗng hoặc số phần tử không cân bằng nhau thì hàm sẽ trả về FALSE :

<?php 
  $keys = array('color');
  $values = array('avocado', 'apple', 'banana');
  $result = array_combine($keys, $values);
  
  var_dump($result);
?>

Kết quả ví dụ trên:

bool(false)

Trên đây là các ví dụ minh họa để bạn hiểu rõ hàm array_combine() trong PHP, xem thêm ví dụ các bạn có thể tham khảo thêm các hàm liên quan khác sau đây.

Hàm liên quan.

 • array_merge() Hàm hợp nhất nhiều bảng thành một mảng.
 • array_walk() Thực hiện chức năng do người dùng cung cấp trên mỗi thành phần của mảng.
 • array_values() Trả về tất cả các giá trị của một mảng.

Các bạn có thể xem chi tiết và tham khảo thêm nhiều hàm liên quan khác trên trang php.net

Hi vọng với bài viết này đã giúp các bạn hiểu hơn về hàm array_combine() và cách hoạt động trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay, ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết để mọi người cùng nhau tìm hiểu học tập. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm