Hàm array trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array() trong PHP có nhiệm vụ tạo ra một mảng mới. Ngoài việc sử dụng hàm array() có thể dùng từ khóa [] đều mang lại một ý nghĩa tương đương.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array() trong PHP như sau:

array ([ mixed $... ] ) : array

Tham số truyền vào 

 • $mixed có thể là các KEY và VALUE của phần tử mảng, và được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Giá trị trả về

Hàm array() sẽ trả về một mảng các tham số, với chỉ mục là các số.

Ví dụ minh họa

<?php
$fruits = array (
    "fruits"  => array("a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple"),
    "numbers" => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
    "holes"   => array("first", 5 => "second", "third")
);
?>

Và kết quả trả về sẽ là

array(3) {
 ["fruits"]=>
 array(3) {
  ["a"]=>
  string(6) "orange"
  ["b"]=>
  string(6) "banana"
  ["c"]=>
  string(5) "apple"
 }
 ["numbers"]=>
 array(6) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  int(2)
  [2]=>
  int(3)
  [3]=>
  int(4)
  [4]=>
  int(5)
  [5]=>
  int(6)
 }
 ["holes"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  string(5) "first"
  [5]=>
  string(6) "second"
  [6]=>
  string(5) "third"
 }
}

Ví dụ 2 tạo mảng với INDEX tự động

<?php
$array = array(1, 1, 1, 1, 1, 8 => 1, 4 => 1, 19, 3 => 13);
print_r($array);
?>

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)

Ví dụ 3 tạo mảng với INDEX được khởi tạo sẵn.

<?php
$firstquarter = array(1 => 'January', 'February', 'March');
print_r($firstquarter);
?>
Array
(
  [1] => January
  [2] => February
  [3] => March
)

Ví dụ 4 truy cập vào phần tử mảng

<?php

$foo = array('bar' => 'codetutam');
echo "Hello {$foo['bar']}!"; // Hello codetutam!

?>

Ứng dụng

Nếu bạn muốn sắp xếp một mảng nhiều chiều, thì đây có thể là giải pháp cho bạn.

<?php
function array_sort($arr){
    if(empty($arr)) return $arr;
    foreach($arr as $k => $a){
        if(!is_array($a)){
            arsort($arr); // could be any kind of sort
            return $arr;
        }else{
            $arr[$k] = array_sort($a);
        }
    }
    return $arr;
}
?>

Các hàm liên quan

 • Hàm array_pad có nhiệm vụ tạo ra một mảng kết hợp từ một mảng khác với giá trị và số lượng phần tử mới.
 • Hàm list() .
 • Hàm count() 
 • Hàm range()
 • Hàm foreach

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Vũ Thức
   Tags array php

   Bình luận: