Hàm feof() trong PHP dùng để làm gì?

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm feof() kiểm tra xem con trỏ tập tin đã ở vị trí cuối cùng của file chưa.

Cú pháp.

Cú pháp:

feof ( resource $handle ) : bool

Trong đó.

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Giá trị trả về.

 • Hàm sẽ trả về True nếu con trỏ đã ở cuối file, ngược lại hàm trả về False.

Chú Ý.

 • Nếu một kết nối được mở bởi fsockopen () không được đóng bởi máy chủ, thì feof () sẽ bị treo. Để khắc phục điều này, xem ví dụ dưới đây:

  <?php
  function safe_feof($fp, &$start = NULL) {
   $start = microtime(true);
  
   return feof($fp);
  }
  
  /* Giả sử $ fp được mở trước đó bởi fsockopen () */
  
  $start = NULL;
  $timeout = ini_get('default_socket_timeout');
  
  while(!safe_feof($fp, $start) && (microtime(true) - $start) < $timeout)
  {
   /* Handle */
  }
  ?>
 • Nếu con trỏ tệp được truyền không hợp lệ, bạn có thể nhận được một vòng lặp vô hạn, bởi vì feof () không trả về TRUE.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm feof() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm