Hàm disk_free_space() trong PHP.

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
5/5 - (1 bình chọn)

Định Nghĩa.

Hàm disk_free_space() sẽ trả về thông tin về số bộ nhớ còn trống tính bằng byte của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào.

Cú pháp.

Cú pháp:

disk_free_space ( string $directory ) : float

Trong đó.

 • $directory là đường dẫn tới file, thư mục hoặc ổ đĩa muốn kiểm tra.
  Lưu ý: Đặt tên tệp thay vì thư mục, hành vi của hàm không được chỉ định và có thể khác nhau giữa các hệ điều hành và phiên bản PHP.

Giá trị trả về.

 • Trả về số lượng byte có sẵn dưới dạng float hoặc FALSE khi không thành công.

Ví dụ.

code:

<?php 
echo $df = disk_free_space("C:/xampp\htdocs") . "<br />";
echo $df_c = disk_free_space("C:") . "<br />";
echo $df_d = disk_free_space("D:") . "<br />";
?>

kết quả:

27562463232
27562463232
62932115456

Lưu ý.

 • Chức năng này sẽ không hoạt động trên các tệp từ xa vì tệp cần kiểm tra phải có thể truy cập được thông qua hệ thống tệp của máy chủ.

Hàm liên quan

 • disk_total_space() – Trả về tổng kích thước của một hệ thống tập tin hoặc phân vùng đĩa

Thông tin thêm.

 • Có thể chuyển đổi mà KHÔNG sử dụng các vòng lặp.

  <?php
    $bytes = disk_free_space(".");
    $si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
    $base = 1024;
    $class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
    echo $bytes . '<br />';
    echo sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />';
  ?>
 • Một cách dễ dàng khác để chuyển đổi byte thành kích thước có thể đọc được của con người sẽ là:

  <?php
  function HumanSize($Bytes)
  {
    $Type=array("""kilo""mega""giga""tera""peta""exa""zetta""yotta");
    $Index=0;
    while($Bytes>=1024)
    {
      $Bytes/=1024;
      $Index++;
    }
    return("".$Bytes." ".$Type[$Index]."bytes");
  }
  ?>
  

  ó chỉ đơn giản lấy $ Byte và chia cho 1024 byte cho đến khi nó không còn hơn hoặc bằng 1024, trong khi đó, nó tăng Chỉ số $ để phân bổ hậu tố thuộc về trả về (thêm ‘byte’ vào cuối để tiết kiệm khoảng trống).Bạn có thể dễ dàng sửa đổi nó để nó ngắn hơn, nhưng tôi đã làm cho nó rõ ràng hơn.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm disk_free_space() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  5/5 - (1 bình chọn)

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm