Hàm json_last_error_msg() trong PHP có chức năng gì ?

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

json_last_error_msg() – Trả về chuỗi lỗi của lệnh gọi json_encode () hoặc json_decode () cuối cùng.

Cú pháp.

Cú pháp:

json_last_error_msg ( void ) : string

– Trả về chuỗi lỗi của lệnh gọi json_encode () hoặc json_decode () cuối cùng, không chỉ định JSON_THlaw_ON_ERROR.

Giá trị trả về.

 • Trả về thông báo lỗi khi thành công, “No error” nếu không có lỗi xảy ra hoặc FALSE khi có lỗi.

Hàm liên quan

Thông tin thêm.

 • Dưới đây có thể là một phiên bản nâng cấp của hàmjson_last_error_msg().

  <?php
    if (!function_exists('json_last_error_msg')) {
      function json_last_error_msg() {
        static $ERRORS = array(
          JSON_ERROR_NONE => 'No error',
          JSON_ERROR_DEPTH => 'Maximum stack depth exceeded',
          JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 'State mismatch (invalid or malformed JSON)',
          JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 'Control character error, possibly incorrectly encoded',
          JSON_ERROR_SYNTAX => 'Syntax error',
          JSON_ERROR_UTF8 => 'Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded'
        );
  
        $error = json_last_error();
        return isset($ERRORS[$error]) ? $ERRORS[$error] : 'Unknown error';
      }
    }
  ?>

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm json_last_error_msg() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm